Què ofereix la Pedagogia Sistèmica Cudec® amb l’enfocament de Bert Hellinguer?

És un paradigma que permet l’observació dels vincles i la naturalesa de les relacions entre l’escola i la família.

Facilita el reconeixement de les relacions que s’estableixen entre tots els elements i les implicacions que sorgeixen i on la família influeix de manera important en el resultat final.

Permet estructurar, analitzar, recuperar l’ordre (des de la perspectiva pedagògica) i abordar l’acte educatiu com un assumpte complex, més enllà del procés d'ensenyament – aprenentatge que succeeix  principalment a l’aula.

És una forma de pensament educatiu basat en la idea de la totalitat i les propietats dels sistemes socials, com un anàlisis fenomenològic que complementa la informació rellevant que prové de la investigació educativa en cada centre escolar.

Ofereix una metodologia operativa i proporciona un camí pràctic per definir els problemes de l’aula i dissenyar solucions.

Ajuda a respondre a la qüestió fonamental del procés educatiu: Què fem per a què les persones aprenguin amb facilitat i de forma significativa en el centre escolar i més allà d’aquest?

 

OBJECTIUS:

Assentir a la necessitat de recuperar l’ordre del sistema escola-família mitjançant el reconeixement de l’existència de certs ordres bàsics que regulen les relacions humanes.

La comprensió i explicació del fet educatiu des de l’enfocament de la teoria de sistemes.

Ampliar la mirada dels docents per mostrar els ordres que hi ha en els espais d’aprenentatge: familiar, escolar, laboral i social.

Entendre el sistema escola-família com un tot integrat en què coincideixen i interactuen diversos sistemes i doten als professors d’eines útils per a resoldre conflictes aplicant els principis sistèmics.

Comprendre l’origen sistèmic de les dificultats d’aprenentatge més freqüents en l’escola: dislèxia, hiperactivitat, falta d’atenció.

Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65