TEMARI

 

Objectius principals de la formació

-  Conèixer els fonaments teòrics de la Pedagogia Sistèmica.

-  Adquirir les bases de la Teoria de la Comunicació i de la Teoria de Sistemes, i la seva influència en l’Educació.

-  Conèixer i aplicar els “Principis bàsics de la vida” en tots els àmbits (“Ordres de l’Amor” de Bert Hellinger).

-  Conèixer i diferenciar els vincles sistèmics i les relacions del Sistema Educatiu.

-  Desenvolupar habilitats i estratègies sistèmiques per a la intervenció professional.

 

-  Adquirir i aplicar les eines i recursos de la Pedagogia Sistèmica Cudec® en els diferents nivells educatius i en la intervenció social. 

 

Continguts dels mòduls:

“LA FAMÍLIA I L’ESCOLA; XARXA D’INTERCANVI SISTÈMIC FENOMENOLÒGIC”

·      Els principis de la Vida, des de la Pedagogia Sistèmica, com a referents per comprendre a les institucions educatives.

·      El sistema escolar i el sistema familiar: camps d’exclusió o d’inclusió.  

·      Xarxes d’intercanvi sistèmic-fenomenològic: l’herència familiar com a cultura.

·      Eines i estratègies per mirar cap a la solució.

·      Metodologia per a l’observació i investigació en contextos educatius, des de la perspectiva sistèmica-fenomenològica. 

 

 “PERSONALITAT I APRENENTATGE”

·      El genograma familiar. 

·      Les emocions: sanació de les ferides emocionals, i relats de vida enfortidors.

·      El lloc de les emocions i els vincles en els sistemes.

·      Traumes.

 

 “APLICACIÓ DIDÀCTICA I PEDAGÒGICA DELS MOVIMENTS SISTÈMICS”

·      Eneagrama per a professionals de l’educació: “Els 10 colors del talent”.

·      Intervencions estratègiques a l’aula des d’aquest enfocament. 

·      Les relacions i dificultats que expressen els alumnes i/o usuaris. 

·      Moviments sistèmics amb recursos didàctics específics.

·      Implicacions sistèmiques.

·      Interpretació sistèmica de dibuixos.

 

“ELS FILS INVISILES EN L’EDUCACIÓ”

·      La física quàntica: Fractal escolar/Fractal familiar, la composició de la matèria, el paper de l’observador, la pauta que connecta el buit i les ressonàncies morfogenètiques.

·      La mirada quàntica aplicada a la realitat educativa i professional, com un recurs per a la comprensió dels fenòmens des de la perspectiva sistèmica.

·      La sabiduríadel Co-razón.

 

“EXPERIÈNCIES  I APLICACIONS”

·      Experiències i aplicacions pedagògico-sistèmiques al CUDEC i altres centres.

·      Com aplicar la sistèmica a l’aula i al centre per trobar solucions als conflictes.

·      Capacitat dels educadors: la seva relació amb el currículum. 

·      El centre educatiu com un espai de detecció precoç i d’atenció primària.

 

RESIDENCIAL: “LA VOCACIÓ”

·      Pedagogia i Psicologia: dos espais diferents i a la vegada units. 

·      Aspectes de la personalitat i la seva funció.

·      Ocupar el nostre lloc i prendre la vida.

·      La vocació i la força per desenvolupar projectes personals i professionals. 

·      La crisis vocacional del professional.

 

“LA PEDAGOGIA SISTÈMICA, LA PEDAGOGIA DE LA VIDA”

·     Els ordres de l’ajuda

·      Paradigma i visió sistèmic: procés sistèmic.

·      Intervencions i eines sistèmiques en l’àmbit educatiu.

·      Com educar per la Vida.

·      La meva història és el meu èxit. 

·      Ampliar la mirada a les dinàmiques inconscients. 

 

“ELS VINCLES, CENTRE EDUCATIU I LA FAMÍLIA”

·     Moviments sistèmic-relacionals: tot alumne actua per amor.

·     Les necessitats per crear vincles entre les famílies i els centres educatius. 

·      El vincle entre els pares, mares i els centres educatius, els mestres, els alumnes, i tots els professionals de l’educació.

·      Una nova forma de resoldre conflictes en l’aprenentatge curricular i relacional dels alumnes; “mirant a tots els implicats”.

·      Protocols per a la introducció d’aquest enfocament sistèmic en un centre educatiu:

·      Acollida i comiat dels mestres, dels alumnes, de les famílies, dinàmiques dels equips professionals, etc.

 

“L’ALUMNE I ELS EDUCADORS, TROBADA DE PERSONALITATS”

·     La relació educador-alumne.

·      El genograma en l’entrevista educativa.

·      Solucions Sistèmiques de:

o   Dificultats d’aprenentatge a l’aula: entendre i comprendre l’origen de la dislèxia, el dèficit d’atenció hiperactivitat i fracàs escolar. 

o   Problemes amb l’autoritat i la disciplina.

o   Comportaments agressius i exclusions. 

o   Disciplina amb dignitat. 

o   Diversitat multicultural en les nostres aules i la seva correcta integració.

 

“INTERVENCIONS I EINES SISTÈMIQUES  EN EL PARADIGMA I VISIÓ SISTÈMICA”

·      PNL, teràpia estratègica breu i Coaching aplicats en l’educació. 

·      Eines pels moviments sistèmics.

·      Projecte de vida.

 

“LES ORGANITZACIONS I LA PEDAGOGIA SISTÈMICA”

·      Herències i dinàmiques invisibles que influeixen en les organitzacions. 

·      L’organització d’un centre educatiu en totes les seves dimensions. 

·      Resolució de conflictes.

 

“EL NOU PARADIGMA SISTÈMIC, APRENENTATGE – ENSENYAMENT”

·      Experiències i aplicacions pedagògic-sistèmiques en el CUDEC i altres centres. 

·      Els  principis de la Pedagogia Sistèmica aplicades en l’elaboració d’estratègies pel desenvolupament.

·      La relació sistèmica entre l’aprenentatge i l’ensenyament.

 

RESIDENCIAL: “EL PERFIL DEL PEDAGOGA SISTÈMICA”

·      Habilitats emocionals i cognitives del pedagog sistèmic.

·      El treball personal i auto-reflexiu del pedagog sistèmic. 

·      Els valors personals i professionals.

 

 

Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65