TEMARI NIVELL 1 “FONAMENTS”:

MÒDUL 1: Context General de la Pedagogia Sistèmica

L’objectiu és que els participants expliquin la proposta de Pedagogia Sistèmica, per a identificar els seu abast.

Conèixer: Què és la Pedagogia Sistèmica; Perfil del pedagog sistèmic; Un nou paradigma pedagògic; Els camps d’aprenentatge i la Pedagogia Sistèmica; La mirada quàntica aplicada a l’Educació; Allò emocional i cognitiu des d’una mirada sistèmica; Els contextos intra, inter i transgeneracionals i la seva relació amb l’educació.

 

MÒDUL 2: La família i l’escola; Xarxes d’intercanvi sistèmic fenomenològic

L’objectiu és que els participants identifiquin els principis de la Pedagogia Sistèmica, per explicar l’intercanvi que s’estableix entre l’escola-família.

Conèixer: Els principis de la Pedagogia Sistèmica: “els ordres de l’amor” com a referents per a comprendre a les institucions educatives; El sistema escolar i el sistema familiar: camps d’exclusió o inclusió; Pertinença: els pares i mares exclosos a l’escola i els mestres exclosos de la família; Xarxes d’intercanvi sistèmic-fenomenològiques: l’herència familiar com a cultura; Educar “ordenant” i ajudant a l'“amor”, relacional constructiu; Els ordres de l’amor en les institucions educatives.

 

MÒDUL 3:  Els vincles en l’escola i la família

L’objectiu és que els participants reconeguin els vincles que s’estableixen entre l’escola i la família, per distingir les condicions sistèmiques que afavoreixen la solució de conflictes.

Conèixer: Els moviments sistèmics-relacionals; Tothom actua per amor; Les necessitats de crear vincles entre les famílies i les escoles; El vincle entre els pares i mares i l’escola, els mestres i els alumnes, etc.; Una nova forma de resoldre conflictes en l’aprenentatge curricular i relacional dels alumnes; “Mirant a tots els implicats”.

 

MÒDUL 4: La fi invisible en l’educació

L’objectiu és que els participants s’apropiïn de les nocions del “lloc”, per identificar el lloc apropiat de cada un dels actors en el procés educatiu; Treball individual sistèmic amb els assistents.

Conèxer: El lloc dels pares i mares de família i dels mestres a l'escola i la seva importància; Fractal escolar/ Fractal familiar; Els ordres de l'amor en l’institució educativa i en la família; Mecànica quàntica; La composició de la matèria; La dimensió quàntica; El paper de l’observador; El lloc de les emocions i els vincles del sistema; El principi de l’enllaçament; La pauta que connecta el buit; La ressonància morfogenètica; La mirada quàntica aplicada a la realitat educativa i professional, com un recurs per la comprensió dels fenòmens des de la perspectiva sistèmica; El paper de la biologia i els processos de desenvolupament humà; Moviments sistèmics pedagògics: intervencions pedagògiques. La física quàntica en l’ Educació; El geneograma familiar.

 

MÓDUL 5: El nou paradigma sistèmic aprenentatge - ensenyament

L’objectiu és que els participants distingeixin la gestió sistèmica de les dificultats d’aprenentatge, per afavorir la seva solució.

Conèixer: Les experiències i aplicacions pedagògica-sistèmiques al CUDEC i altres centres; Com aplicar la sistèmica a l’aula i al centre per trobar solucions als conflictes; Capacitació dels educadors: la seva relació amb el currículum; L’escola com un espai de detecció precoç i d’atenció primària.

 

MÒDUL 6: Experiències i aplicacions

L'objectiu és que els participants analitzin algunes experiències sistèmiques, per a  identificar les condicions d’aplicació.

Conèixer: Les relacions i dificultats que expressen els alumnes en els seus processos d’aprenentage, en les seves relacions personals i socials; Moviments sistèmics amb recursos didàctics específics; Implicacions sistèmiques; Interpretació sistèmica de dibuixos; Meditació; Contes i metàfores; El treball amb el cos.

 

MÒDUL 7: RESIDENCIAL: La vocació

L’objectiu és que els participants avaluïn les aportacions de la Pedagogia Sistèmica, per establir una relació amb la vocació i els projectes personals i professionals;

Conèixer: Aprendre de la Pedagogia i Psicologia, dos espais diferents i a la vegada units. Aspectes de la personalitat i la seva funció; El lloc i prendre la vida; La vocació i la força per desenvolupar els projectes personals i professionals. La crisis vocacional del professor.

TEMARI NIVELL 2: " APROFUNDIMENT”

MÒDUL 8: EL CURRÍCULUM DESDE LA PERSPECTIVA SISTÈMICA

L’objectiu és que els participants identifiquin les característiques organitzacionals d’un centre educatiu, per la seva explicació des de la perspectiva sistèmica.

 

Es coneixen els Ordres de l’ajuda; Paradigma i visió sistèmica; procés sistèmic; intervencions i eines sistèmiques en l’educació infantil; Experiències i protocols per l’intruducció i acomiadament dels mestres, alumnes, famílies , dinàmiques dels equips docents, etc... Experiència contrastada de l’introducció d’aquesta perspectiva en un entre d’educació secundaria, a nivell tutorial, curricular i organitzatiu.

 

 

MÓDUL 9: Personalitat i Aprenentatge

L’ objectiu és que els participants reconeguin alguns trets de la seva personalitat per a identificar les estratègies sistèmiques d’intervenció que més s’ajusten.

Es coneix l’eneagrama per docents; Els 10 colors del Talent; Intervencions estratègiques a l’aula desde aquest enfocament. Experiencies pedagògiques i didàctiques portades a terme en diferents àmbits de CUDEC (Mèxic)

 

MÒDUL 10: Les organitzacions i la Pedagogia Sistèmica

L’objectiu és que els participants analitzin diverses experiències d’introducció de l’enfocament sistèmic en centres educatius, per a identificar els resultats obtinguts.

Herències i sentiments que influeixen en les organitzacions; L’organització d’un centre educatiu en totes les seves dimensions; El projecte educatiu dels centres des de la perspectiva de la Pedagogia Sistèmica; Projecte de vida

MÒDUL 11: L’ alumne i el  mestre, retrobament de personalitats.

L’objectiu és que els participants reconeguin alguns trets de de la personalitat dels alumnes, per identificar les estratègies sistèmiques d’intervencions que afavoreixin el seu procés d’ensenyament.

La relació mestre-alumne; les emocions; Sanació de les ferides emocionals, i relats de vida enfortidors; traumes; els valors personals i professionals; la seva relació amb la internacionalitat de les accions i projectes; Metodologia per l’observació i investigació en contextos educatius, des de la perspectiva sistèmica-fenomenològica.

 

MÒDUL 12 : EL NOU PARADIGMA SISTÈMIC: APRENENTATGE-ENSENYAMENT

L’objectiu és que els participants reconeguin alguns trets de la personalitat dels alumnes, per identificar l’estratègia sistèmica d’intervenció que afavoreixin el procés d’aprenentatge:

Experiències i aplicacions pedagògiques-sistèmiques a CUDEC i altres centres; solucions sistèmiques de : dificultats d’aprenentatge a l’aula; entendre i comprendre l’origen de la dislèxia, el dèficit d’atenció, hiperactivitat i fracàs escolar; problemes amb l’autoritat i la disciplina; comportaments agressius i exclusions ; disciplina amb dignitat; diversitat multicultural a les nostres aules i la seva correcta integració

 

MÒDUL 13: INTERVENCIÓNS I EINES SISTÈMIQUES EN EL PARADIGMA I VISIÓ SISTÈMICA

L’objectiu és que els participants analitzin a la llum dels principis sistèmics els elements del currículum, per dissenyar estratègies sistèmiques per aplicació.

S’aprèn dels principis de la Pedagogia Sistèmica aplicats a l’elaboració d’estratègies pel desenvolupament i implementació del currículum; PNL, teràpia estratègica breu i coaching aplicats a l’educació; eines per moviments sistèmics II

 

MÒDUL 14 (RESIDENCIAL): El perfil del pedagog sistèmic

L’objectiu és que els participants analitzin els elements constitutius del perfil del pedagog sistèmic, per valorar les implicacions de la seva aplicació en el procés d’ensenyança-aprenentatge.

S’aprofundeix en les habilitats emocionals i cognitives del pedagog sistèmic. El treball personal i auto-reflexió del pedagog sistèmic.

Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65