FORMACIÓ EN PEDAGOGIA SISTÈMICA

 

Dirigit per la seva creadora, Angélica Olvera;

Avalat per la Hellinger Sciencia México® (Escola de Bert Hellinger a Mèxic);

Expedit per la Universitat Multicultural del Grupo CUDEC®, Mèxic;

                                   Únic títol Original a Barcelona i a Girona

 

 

Aquesta formació en Pedagogia Sistèmica té una durada de dos anys, amb un total de 12 mòduls dos residencials. 

Repartits de la següent manera:

 

PEDAGOGIA SISTÈMICA, UNA MIRADA CAP A L'EDUCACIÓ

PEDAGOGIA SISTÈMICA, PEDAGOGIA DE LA VIDA

  

- Sis mòduls

- Un residencial

 

- Sis mòduls

- Un residenciall

 

   * Certificats de reconeixement:

       -  “Formació en Pedagogia Sistèmica Cudec®”

per la Universitat Multicultural Doctor Emilio Cárdenas 

de Mèxic, Cudec®

       -  Tràmit, anual, pel reconeixement com a Formació Permanent

del Professorat pel Departament d'Educació

 de la Generalitat de Catalunya.

    -  Tràmit, anual, pel reconeixement com a Formació d'Interès en Serveis Socials  pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 de la Generalitat de Catalunya.

 

  * Certificats de reconeixement:

       -  “Formació en Pedagogia Sistèmica Cudec®”

per la Universitat Multicultural Doctor Emilio Cárdenas 

de Mèxic, Cudec®

     -  Tràmit, anual, pel reconeixement com a Formació Permanent

del Professorat pel Departament d'Educació

 de la Generalitat de Catalunya.

    -  Tràmit, anual, pel reconeixement com a Formació d'Interès en Serveis Socials  pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 de la Generalitat de Catalunya.

 

* Al finalitzar els dos Nivells, el Cudec® expedirà el Títol de

“Diploma Universitari en Pedagogia Sistèmica Cudec®”,

amb la duració de 300 hores.

 

Ø A més a més, aquesta formació de dos anys representa el Bloc 3 (Pràcticum) de la Maestría en Pedagogia Sistèmica.

 

Ø La formació es pot cursar aïlladament o bé, com a part de la Maestría en Pedagogia Sistèmica que ofereix el CUDEC.

 

CIUTATS A ON ES POT CURSAR AQUESTA FORMACIÓ:

 

BARCELONA i GIRONA


Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65