INTRODUCCIÓ A LA PEDAGOGIA SISTÈMICA

 

La Pedagogia Sistèmica amplia la nostra mirada sobre el fet educatiu i sobre la vida en general. Treballa per aconseguir que els centres educatius es converteixin en un entorn de comprensió, acollida, confiança, acceptació, respecte i de convivència positiva, on educadors, alumnes i les seves famílies poden trobar el lloc que els correspon a cadascun.

  

És una pedagogia inclusiva de contextos culturals, socials i familiars que aporta solucions per resoldre problemes de relació, aprenentatge i conducta.

 

L’objectiu d’aquest curs és fer una introducció a la PS i permetre ampliar la mirada per tal de donar resposta a les problemàtiques que existeixen dins i fora de l’aula, aportant imatges d’ordre, estructura i equilibri com a condició imprescindible per a un bon funcionament del procés educatiu.

 

Aquest curs està adreçat a tothom que vulgui conèixer les principals característiques de la Pedagogia Sistèmica i algunes de les seves aplicacions als diversos contextos dels centres educatius (relació amb les famílies, treball en equip, intervenció a l’aula,...).

 

Objectius:

     Mostrar els referents de la Pedagogia Sistèmica.

     Compartir les bases que conformen la perspectiva que aporta la Pedagogia Sistèmica.

 

Contingut:

             La Pedagogia Sistèmica: un nou paradigma educatiu.

             La mirada sistèmica. Referents i fonaments de la Pedagogia Sistèmica.

             Dimensions educatives: Els contextos intra, inter i transgeneracionals i la seva relació amb l’educació. Generacions.

             Els ordres i desordres dels sistemes.

             Ordres de l'Amor de Bert Hellinger.

             El concepte de context i ubicació. Saber el lloc dels pares i mares, de la família i els mestres a l'escola i la seva importància.

             La dimensió quàntica; El paper de l’observador.

        Solucions sistèmiques: Els moviments sistèmics com a eines de comprensió de les dinàmiques relacionals i com a imatges de solució per als conflictes.

 

Durada: 10 hrs, 2 hores diaries de dilluns a divendres.

 

Opció del matí: de 9:30 a 11:30h,  inici el 2/07  o  de  12 a 14h, inici el 9/07

Opció de la tarda: de 16:00 a 18:00h, inici el 9/07 o de 18:30 a 20:30h, inici el 2/07

           

Metodologia:

Serà una formació en què es combinaran les explicacions teòriques de les diferents temàtiques treballades, amb la realització d’algun exercici vivencial.

 

Avaluació i certificació:

Activitat reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per tenir dret al certificat caldrà: a més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat de cadascuna de les persones assistents.

 

 

Inversió: 50€

 

Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65