Les Trobades Sistèmiques per educadors són tallers pràctics de recursos i estratègies d'intervenció sistèmica. Aquestes trobades es donen en un espai d’aprenentatge, d'observació, de comprensió i de supervisió de casos. Aporten una mirada profunda per ressituar-nos en les pròpies dinàmiques, en les dinàmiques del centre educatiu, de l’aula, de la consulta i de la relació amb els altres. I també ens ajuden a acompanyar les situacions de l'àmbit educatiu des d’un espai de més comprensió permeten-nos viure les situacions amb més seguretat, confiança, harmonia i benestar.

 

Conèixer les dinàmiques ocultes en les que estem actuant ens aporta claredat i també més eines i recursos per treballar amb els infants, adolescents, joves, les seves famílies i els mateixos companys i companyes de l’equip de professionals de l'educació i de l'ajuda. 

 

Les trobades també ens permeten conèixer l’arrel de situacions conflictives i identificar accions que poden contribuir a la re-solució de problemes. Al mateix temps, ens ajuden a ampliar la mirada davant qualsevol situació oferint-nos més informació, més comprensió per a l’acció educativa i ens permet tant accions educatives com respostes més assertives i eficients.

 

                                                                           * PODEU CONSULTAR LES DATES DELS TALLERS A L'ESPAI DEL CALENDARI.

 

 

Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65