ASSESSORAMENT A LES ESCOLES

Actualment, a les escoles, es donen una multitud de contextos socials, culturals i familiars molt rics i alhora molt complexos, tant en el mateix claustre com a la globalitat de l'escola. A causa d'aquesta complexitat, es fa necessari disposar de recursos i eines per canalitzar correctament aquesta gran diversitat. Una estratègia coherent, innovadora, inclusiva i eficaç que faciliti el desenvolupament de la tasca educativa, la convivència en els centres i que permeti gestionar situacions conflictives.

La Pedagogia Sistèmica proporciona tècniques d'actuació i educació que permeten a les escoles, docents, alumnes i pares i mares trobar els mitjans més efectius per desenvolupar el procés d'ensenyament i aprenentatge. Aquestes tècniques inclouen aspectes de relació, de comunicació, d'afectes i emocions, presents en la interacció entre els centres educatius, les famílies i la societat, incloent també els aspectes curriculars del projecte educatiu.

Fruit de la introducció, per part d'Angélica Olvera (Creadora de la Pedagogia Sistèmica), de la feina de Bert Hellinger, la Pedagogia Sistèmica aposta per una nova i revolucionària mirada a l'educació, a la infància, la família, al professorat, i a tota l'estructura del sistema educatiu. I de forma especial al gran entramat de vincles sistèmics i relacions humanes.

És una mirada que inclou, agraeix i transforma.

Assessorament en:

• Conflictes a l'aula

• Problemes dels alumnes

• Relacions entre els membres del claustre i / o equip educatiu

• Relació escola-família

 

Contacte i Informació:

 

  info@pedagogiasistemica.cat

 

  (+34) 625.16.82.65